Kuopiossa tapahtuu

Kuopio - kaupunki, joka tanssii ja soi 365 päivää vuodessa! Täältä löydät tietoa Kuopion tapahtumista ja linkin tapahtumakalenteriin.

 

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­oa tuhansien tapahtumien Kuo­pioon! Kal­la­ve­den ran­nal­la si­jait­se­va Kuo­pio on hyvän elämän pääkau­pun­ki, joka tans­sii ja soi 365 päi­vää vuo­des­sa kau­niin vih­reän luon­non ja ai­to­jen im­meis­ten kes­kel­lä. Kuo­pios­sa ais­tit ta­pah­tu­mien sie­lua si­li­mien, suun ja koko kehon kaut­ta.  

Kuo­pion ta­pah­tu­mis­ta li­sä­tie­to­ja Kuo­pio-Tahko alu­een mat­kai­lusi­vuil­ta sekä suo­raan ta­pah­tu­mien si­vuil­ta:

Kuo­pion To­ril­la ta­pah­tuu

Kuopio Taidetori 06.-09.08.2020

Kuopion upea Taidetori tarjoaa esityksiä, työpajoja ja kursseja lapsille ja koko perheelle.