Kuopiossa tapahtuu

Kuopio - kaupunki, joka tanssii ja soi 365 päivää vuodessa! Täältä löydät tietoa Kuopion tapahtumista ja linkin tapahtumakalenteriin.

 

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­loo Suo­men sy­dä­meen eli Kuo­pioon! Kal­la­ve­den ran­nal­la si­jait­se­va tu­han­sien ma­ku­jen Kuo­pio on kau­pun­ki, joka tans­sii ja soi 365 päi­vää vuo­des­sa kau­niin vih­reän luon­non ja ae­to­jen im­meis­ten kes­kel­lä. Kuo­pios­sa ais­tit ta­pah­tu­mien sie­lua si­li­mien, suun ja koko kehon kaut­ta.  

Kuo­pion ta­pah­tu­mis­ta li­sä­tie­to­ja Kuo­pio-Tahko alu­een mat­kai­lusi­vuil­ta sekä suo­raan ta­pah­tu­mien si­vuil­ta:

Kuo­pion To­ril­la ta­pah­tuu

 

Parasta pöytään! Juhlakattaukset ja -ruuat kautta aikojen.

Näyttely Kuopion korttelimuseossa 13.12.2019 - 8.3.2020.

Ruoka on läsnä aina, arjessa ja juhlassa. Yhdessä istumme pöytään vahvistamaan itseämme surun kohdatessa tai maistamaan herkkuja ilon hetkellä. Ruokailu ja kattaus kertovat ajastaan, arvoistaan ja hyvinvoinnin tasosta. Ruuan synkkä seuralainen, kanssakulkija on nälkä, ruuan puute. 

Mitä söi kivikauden ihminen? Millaisia olivat pohjoissavolaisen talonpojan juhlaruuat? Mitä syötiin säätyläistön pöydissä? Parasta pöytään! -näyttely kokoaa yhteen ruokaan liittyviä tarinoita ja kokemuksia sekä esittelee kattauksia 1800-luvulta muoviaikaan.

Leikkikeittiö odottaa lapsivieraita ja oleskelunurkkauksessa voi viivähtää muun muassa kalakukon valmistukseen tutustuen.

Lu­mou­du si­ni­val­koi­ses­ta it­se­näi­syys­päi­vän et­kois­ta jazzin ja herk­ku­pöy­dän ää­rel­lä uu­dis­te­tun Puik­ka­rin ti­mant­tik­ruu­nu­jen lois­tees­sa. Kuo­pio Big Band, kau­pun­kim­me ikio­ma lois­ta­va jazzor­kes­te­ri Mikko Toi­va­sen joh­dol­la feat. lau­luso­lis­ti Teija Kor­ho­nen loih­ti­vat illan ai­ka­na eloon big band soi­tol­laan koko laa­jan kir­jon eri tyy­li­suun­tia swin­gis­tä ja bal­la­deis­ta rock-, pop- ja latin- ryt­mei­hin.Lu­mou­du si­ni­val­koi­ses­ta it­se­näi­syys­päi­vän et­kois­ta jazzin ja herk­ku­pöy­dän ää­rel­lä uu­dis­te­tun Puik­ka­rin ti­mant­tik­ruu­nu­jen lois­tees­sa. Kuo­pio Big Band, kau­pun­kim­me ikio­ma lois­ta­va jazzor­kes­te­ri Mikko Toi­va­sen joh­dol­la feat. lau­luso­lis­ti Teija Kor­ho­nen loih­ti­vat illan ai­ka­na eloon big band soi­tol­laan koko laa­jan kir­jon eri tyy­li­suun­tia swin­gis­tä ja bal­la­deis­ta rock-, pop- ja latin- ryt­mei­hin.

Fin­land Ice Ma­rat­hon 19.-22.2.2020

Fin­land Ice Ma­rat­hon (FIM) on yksi Suo­men van­hin ja tun­ne­tuin luon­non­jääl­lä jär­jes­tet­tä­vä luis­te­lu­ta­pah­tu­ma. Ta­pah­tu­man kes­kus­paik­ka­na toi­mii Kuo­pion mat­kus­ta­ja­sa­ta­ma, minne ra­ken­ne­taan ki­sa­kes­kus run­sai­ne oheis­pal­ve­lui­neen. Ta­pah­tu­ma alkaa jo kes­ki­viik­ko­na, kun tu­han­net kuo­pio­lai­sop­pi­laat kir­maa­vat Kal­la­ve­den jääl­lä kou­lu­lais­luis­te­luis­sa. Tors­tai on myös kou­lu­lais­luis­te­lu­päi­vä. Per­jan­tai­na jär­jes­te­tään nas­ta­pyö­räi­ly­kil­pai­lu sekä il­lal­la kuu­ta­mo­luis­te­lu jät­kän­kynt­ti­lä­va­lais­tuk­ses­sa. Luis­te­lun ja pot­ku­kelk­kai­lun kil­pai­lu­ta­pah­tu­ma kes­tää lau­an­tais­ta aa­mus­ta il­ta­päi­vään.

Vuon­na 2020 Fin­land Ice Ma­rat­hon jär­jes­te­tään 37. ker­ran. Ta­pah­tu­man päi­vä­mää­rä 19.-22.2.2020. Ka­le­van Kier­ros - ta­pah­tu­man luis­te­lu­kil­pai­lut FIM-ra­dal­la la 15.2.2020.

 

Bridal Lounge 22.3.2020 Puikkarissa

Bridal Lounge on uusi, yksipäiväinen häätapahtuma Kuopion Puijonsarvessa. Moderni ja laadukas tapahtuma tarjoaa tyylikkään ja informatiivisen kokonaisuuden vierailleen. Puikkarin kristallijuhlasali on puettu hääasuun, erilaiset hääaiheiset workshopit ja luennot opettavat uutta ja tarkoin valittu kattaus Itä-Suomen parhaimpia hääalan yrityksiä on paikalla palvellakseen juuri teitä.

 

#Synty - Tarinoita ihmiseltä ihmiselle 27.3.2020

Bisnesseminaari, joka poikkeaa muista vastaavista sillä tavalla, että siinä keskitytään kertomaan oman henkilökohtaisen kasvutarinan kautta oppeja yleisölle niin onnistumisten kuin epäonnistumisten suhteen. Et siis tule kuulemaan yhtään tylsää yritys- tai palveluesittelyä vaan aitoja tarinoita.

 

Kuopio Wine Festival 25.6 - 4.7.2020

Kuopio Wine Festivaleilla huudetaan ensi kesänä Vive la France – eläköön Ranska, kun tuomme maailman kuuluisimman viinimaan Kuopioon 25.6.–4.7.2020.
Tarjoilemme maailmankuulun ranskalaisen keittiön makupareina fantastisia ranskalaisia viinejä ja samppanjoita.  

Rakastu Ranskaan kanssamme ja sano à votre santé – tai sitten ihan vaan suomalaisittain kippis!

 

Kuopio Rock 30.7 - 1.8.2020

Kuopiorock juhlii kesällä 2020 18-vuotisiaan! Viime kesänä ennätykselliset 32 000 kävijää kerännyt Kuopiorock järjestetään tutulla paikalla Väinölänniemellä heinä-elokuun vaihteessa. Festivaalitunnelmaa nostaa historiallisen hieno esiintyjäkattaus.

 

Sunsets Kuopio 6.- 8.8.2020

Sunsets Kuopio on Suomen suurin urheilun ja viihteen ilmaistapahtuma.
Tapahtuma järjestetään elokuun ensimmäisenä viikonloppuna 6.-8.8.2020 Kuopion sataman alueella.
Sunsets Kuopio kokoaa Kuopion sataman alueelle osallistujat yli kymmenestä eri lajista.

 

Kuopio Tanssii ja Soi 10.-16.6.2020

Pohjoismaiden suurin ja monipuolisin vuosittain järjestettävä kansainvälinen tanssitaidefestivaali avaa seuraavan puolivuosisadan uuden taiteellisen johtajan, Riku Lehtopolun johdolla. Kaupunki täyttyy viikon ajaksi tanssiesityksistä ja -kursseista, seminaareista, taiteilijahaastatteluista ja ilmaistapahtumista kun tanssin ammattilaiset, opiskelijat, harrastajat ja suuri yleisö kohtaavat tanssin pääkaupungissa.

Kuo­pion Musiik­ki­kes­kus

Kuo­pion Musiik­ki­kes­kus tar­jo­aa mo­ni­puo­li­sia ja kor­kea­ta­soi­sia musiik­kie­lä­myk­siä musii­ki­nys­tä­vil­le. Kuo­pion kau­pun­gi­nor­kes­te­ri tuo lähes vii­koit­tain kon­sert­ti­sa­lin estra­dil­le kan­sain­vä­li­sen tason ka­pel­li­mes­ta­ri- ja so­lis­ti­vie­rai­ta ja Suo­men viih­de­tai­vaan täh­det vie­rai­le­vat sään­nöl­li­ses­ti kon­sert­ti­kier­tueil­laan Kuo­pion Musiik­ki­kes­kuk­sel­la.

 

Kuo­pion kau­pun­gin­teat­te­ri

Kup­sin jal­ka­pal­lo­pe­lit

Kal­Pan jää­kiek­ko­pe­lit

.