Original Sokos Hotel Helsinki HelsinkiMissio hyväntekeväisyys

Yhteistyötä HelsinkiMission kanssa

Original Sokos Hotel Helsinki on mukana tekemässä hyväntekeväisyyttä. Oma kohteemme on nuoret ja nuorten tukitoiminta.

HelsinkiMissio on sosiaalialan järjestö, joka toimii seniorityön, nuorten kriisityön, lapsiperheiden ja erityisryhmien parissa. Sokotel Oy:n Sokos Hotellit tukevat hyväntekeväisyysjärjestön toimintaa. Original Sokos Hotel Helsinki on valinnut omaksi auttamiskohteekseen nuoret ja nuorten tukitoiminnan.

Mahdollistamme ravintolassamme HelsinkiMissionin vapaaehtoisten ja heidän tukemiensa nuorten kahdenkeskiset tapaamiset ja tarjoamme heille virvokkeita.

www.helsinkimissio.fi