Oululla kaikki mahdollisuudet kasvattaa matkailua

Oulun seutu tarjoaa hyviä mahdollisuuksia matkailun kasvuun. Kaupungilla on kehittyvä keskusta ja alueella hyvät terveys- ja hyvinvointipalvelut sekä toimivat kulkuyhteydet. Kasvun aikaansaamiseksi tarvitaan kuitenkin kaikkien toimijoiden tiivistä yhteistyötä sekä yhteiskunnan tukea.

"Matkailijan kokemuksen muodostaa palvelujen kokonaistarjonta. Palveluiden tulee olla jatkuvasti laadukkaampia ja monipuolisempia sekä paremmin saavutettavissa. Asiakkaidemme yksilölliset tarpeet on pystyttävä huomioimaan. Myös ostamisen helppous on tärkeää", muistuttaa hotellinjohtaja Tarja Karvola. Hän korostaa sitä, että palvelujen lisäksi matkailijat arvostavat ympärillä olevaa luontoa. Oulun seudulla on upea merellinen ympäristö, mutta sen lisäksi myös niittyjä, tuntureita ja mielenrauhaa tarjoavia metsiä. "Ulkomaiset matkailijat arvostavat neljää vuodenaikaamme", erityisesti talvea ja lunta.

Keskustan kehittäminen luo uusia mahdollisuuksia

Matkailija kaipaa sekä työ- että vapaa-ajan matkallaan myös muita palveluita. Kivisydän mahdollistaa keskustan kehittymisen sekä uuden kauppakeskuksen ja yksittäisten liikkeiden tulon markkinoille. Keskustan kehittyminen auttaa myös nykyisiä liikkeitä menestymään entistä paremmin.  Oulu sijaitsee Suomen keskiössä. Capital of Northern Scandinaviaksi määritelty pohjoisen pääkaupunki sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien päässä. Oulun lentoaseman kehitys on huomattu; aseman nykyaikainen ilme, toimivuus ja palvelutaso ovat saaneet kiitosta. Lisäksi meillä on hyvät junayhteydet sekä toimiva maantieverkosto.

Taloustilanne tuo haasteensa matkailutoimialaan

Hotellinjohtaja Karvola tietää, että matkailu on toimiala, johon taloudellisella tilanteella on suuri heijastevaikutus. "Matkailulla menee hyvin silloin kuin yrityksilläkin. Hyvinä aikoina yritykset käyttävät rahaa henkilöstön virkistyspäiviin ja asiakastilaisuuksiin. Myös työmatkustus yrityksissä kasvaa. Kun taas ympärillä oleva talous on vaikeuksissa, matkailualan palvelut ovat ensimmäisten karsittavien palveluiden listalla". Yleinen taloudellinen tilanne vaikuttaa suoraan myös yksityisten käyttäytymiseen; palveluja käytetään entistä vähemmän, ja kun niitä käytetään, vaatimukset palvelujen tasolle ovat entistä korkeammalla. Asiakkaan kokemus onkin kaiken keskiössä, ja sen kokemuksen kasvattajat ovat menestyjien joukossa.

Yhteistyöllä menestykseen

Vaikka Oululla on matkailun kannalta hienot mahdollisuudet menestyä, Karvolan mukaan jatkuva kehitystyö kaikilla edellä mainituilla osa-alueilla on tärkeää.  atkailupalveluiden tulee olla laadukkaita ja asiakkaiden yksilölliset tarpeet huomioivia. Meille on päästävä helposti. "Onnistuaksemme tarvitsemme kaikkien toimijoiden, niin matkailu- kuin muidenkin yritysten, yhteistyötä. Oulun Matkailu on hyvä esimerkki: se yhdistää useita matkailutoimijoita isommaksi kokonaisuudeksi ja linkittää palvelut asiakkaalle yhtenäiseksi palveluketjuksi. Uudetkin toimijat ovat tervetulleita Ouluun. Nämähän vain nostaisivat kiinnostavuuttamme matkailukohteena. Mitä paremmin onnistumme verkottumaan, sitä paremmin kilpailemme matkailijoiden sydämistä ja matkailijamääristä". Tarja Karvolan mielestä yhteistyö tarkoittaa myös yhteiskunnan tukea matkailuelinkeinon kehittymiseen. Apua tarvitaan esimerkiksi matkailupalvelujen kehittymisen mahdollistavien kaavaratkaisujen syntymiseen sekä monipuoliseen koulutustarjontaan, jolla varmistetaan ammattitaitoinen henkilökunta. "Yritysten välisellä yhteistyöllä ja yhteiskunnan tuella pystymme vastaamaan haasteisiin ja onnistumaan Oulun matkailun kehittymisessä positiiviseen suuntaan".