Sokos Hotels on Suomen luotetuin hotelliketju 2021

Kuluttajat valitsivat - Sokos Hotels on jo 10. kerran peräkkäin Suomen luotetuin hotelliketju

Kiitos Suomen kansa! Olette jo kymmenennen kerran valinneet suomalaisen Sokos Hotels -ketjun Suomen luotetuimmaksi hotelliketjuksi.
9.2.2021
 
Sokos Hotels on valittu Reader's Digestin Luotetuin Merkki -tutkimuksessa Suomen luotetuimmaksi hotelliketjuksi sen saatua lähes puolet (46 %) kategorian maininnoista. 
Naisten joukossa luottamus Sokos Hotelleihin on erityisen suurta. Naisista 53 prosenttia nimesi ketjun eniten luottamakseen. Luottamus oli myös vahvaa yli 50-vuotiaiden joukossa. Heistä 52 prosenttia nimesi Sokos Hotels -ketjun.
 
"Olemme ylpeitä tästä suomalaisten kuluttajien meille osoittamasta luottamuksesta", iloitsee Sokos Hotellien markkinointijohtaja Outi Vitie. "Sokos Hotels on ollut osa suomalaista hotellielämää jo 45 vuoden ajan. Työllistämme paitsi 1300 omaa työntekijää, tarjoamme merkittävän määrän työtä paikallisille toimijoille eri Sokos Hotels -paikkakunnilla. Ravintoloissa kotimaisen ruoan osuutta kasvatetaan koko ajan ja materiaalihankinnoissa suosimme kotimaisia toimittajia. Uskon, että kotimaisuus on suomalaiselle kuluttajalle myös laadun ja luottamuksen merkki."
 
Tutkimukseen vastanneet ovat ensin nimenneet omasta mielestään eniten luottamansa merkin kysytyssä tuotekategoriassa, jonka jälkeen he arvioivat viiden eri ominaisuuden sopimista tähän tuotemerkkiin asteikolla 1-5. Arvioitavat ominaisuudet olivat: laatu, hintansa arvoinen, vahva tuotekuva, kuluttajien tarpeiden ymmärtäminen ja eettisesti vastuullinen. Lisäksi kysyttiin kuinka todennäköisesti vastaaja valitsisi mainitsemansa merkin ostotilanteessa ja onko vastaaja valitsemansa merkin asiakas/onko käyttänyt viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ja voisiko suositella sitä muille. Sokos Hotels sai valitsijoiltaan kategorian korkeimmat arviot kuluttajien tarpeiden ymmärtämisestä ja eettisestä vastuullisuudestaan. 
 
Sokos Hotelleihin luottavista vastaajista 81 prosenttia valitsisi sen vähintään melko todennäköisesti, mikäli olisi nyt valitsemassa hotellia. Tämä oli kategorian korkein tulos.
 
Lisätietoja:
Outi Vitie, markkinointijohtaja, Sokos Hotels, puh. 050 66 287, outi.vitie@sok.fi
Sokos Hotels -ketju on myös Suomen vastuullisin hotelliketju. Täältä voit lukea lisää vastuullisuudestamme »
 
Luotetuin merkki -tutkimus:
Valitut Palat teetti vuosittaisen tutkimuksen nyt 21. kerran. Yhteistyökumppanina oli brittiläinen Wyman Dillon -tutkimustoimisto. Tutkimus toteutettiin nettikyselynä ja vastaajia oli 2 072. Otos poimittiin Valittujen Palojen asiakasrekisteristä. Tulokset painotettiin iän (20+ vuotta) ja sukupuolen mukaan väestöä vastaavaksi.
 
Tutkimuksessa selvitettiin avoimilla kysymyksillä, mitkä ovat kyselyyn vastanneiden mielestä luotetuimmat tuotemerkit kaikkiaan 45 eri tuoteryhmässä. 
Lue lisää tutkimuksesta ja sen tuloksista on täällä: www.luotetuinmerkki.fi/
 
Lisätietoja tutkimuksesta ja sen tuloksista antaa tutkimuspäällikkö Tiina Suomela, 
(09) 503 4655, tiina.suomela@valitutpalat.fi