Målet är att öppna ett helt nytt hotell med restauranger i början av 2019.