Vaasan Original Sokos Hotel Vaakunassa etäkokous sujuu helppokäyttöisen videoneuvottelulaitteiston avulla

Original Sokos Hotel Vaakuna Vaasasta löytyy oma siirrettävä ja helppokäyttöinen videoneuvottelulaitteisto.

Ke­hi­täm­me ko­kous­tek­niik­kaam­me ja ha­luam­me vas­ta­ta ja va­rau­tua muut­tu­viin ko­kous­tar­pei­siin. Vi­deo­neu­vot­te­lu­lait­teis­to­llam­me on mah­dol­lis­ta laa­jen­taa ko­kouk­seen osal­lis­tu­maan ver­kon vä­li­tyk­sel­lä myös ne, jotka syys­tä tai toi­ses­ta ei pääse fyy­si­ses­ti osal­lis­tu­maan ko­kouk­seen.

Lait­teis­to so­vel­tuu kaik­kiin Vaa­san Vaa­ku­nan ko­kous­ti­loi­hin.

Vuo­kra:

  • puolipäivä (4h tai alle) laitevuokra 80 €
  • kokopäivä (8h) laitevuokra 120 €

"Po­lycom Stu­dio Vi­deo­bar on val­lan­ku­mouk­sel­li­nen vi­deo­neu­vot­te­lu­tuo­te ja tar­jo­aa yri­tys­luo­kan käyt­tö­ko­ke­muk­sen yk­sin­ker­tai­ses­ti USB-C-kaa­pe­lin vä­li­tyk­sel­lä. Tii­mi­neu­vot­te­lut kuu­lu­vat aivan yhtä hy­vil­lä ää­nil­lä kuin kas­vo­tus­te­kin, mikä hel­pot­taa useam­pien os­a­puol­ten vä­lis­tä kom­mu­ni­koin­tia. Laite on suun­ni­tel­tu mah­dol­li­sim­man yk­sin­ker­tai­sek­si, joten sinun ei tar­vit­se huo­leh­tia kon­fe­rens­si­va­rus­teis­ta. Kor­kea­re­so­luu­tioi­nen ka­me­ra zoo­maa au­to­maat­ti­ses­ti hen­ki­löön, joka puhuu ja Noi­se­Block- sekä Acous­tic Fence -omi­nai­suu­det suo­dat­ta­vat kai­ken taus­ta­me­te­lin, joten saat kris­tal­lin­kirk­kaan äänen." (dus­tin.fi)

Poly Studio ominaisuudet:

  • Acoustic Fence teknologia suodattaa ulkopuoliset äänet ja puheet neuvottelusessioista
  • Jopa 3,7 metrin mikrofonin kantavuus
  • Älykkään kameran ominaisuudet eivät vaadi ulkopuolisia ajureita tai ohjelmia
  • Toimii yleisimmillä neuvotteluohjelmilla, kuten Microsoft Skype for Business, Skype, Microsoft Teams, Google Hangouts, Cisco Webex, VidyoDesktop, Polycom RealPresence Desktop

Ota yh­teyt­tä myyn­ti­pal­ve­luum­me ja suun­ni­tel­laan yh­des­sä toi­vei­de­si mu­kai­nen ti­lai­suus!

Ori­gi­nal Sokos Hotel Vaa­ku­na, Vaa­san Myyn­ti­pal­ve­lu

puh. +358 20 780 88 50 tai sales.​vaasa@​so­kos­ho­tels.​fi

Neis restoranides

Restoraniketid

Amarillo
Babista Kebab Revolution
Bacaro Doppio Cafe & Deli
Bistro
Chico's
Coffee House
Frans & les Femmes
Grill it!
Hesburger
Hophaus
La Famiglia
Leiketupa
Oksa
Oluthuoneet
PizzaBuffa
Presso
Prisma Cafe
Public Corner
Rosso
Rosso Express
Rosso Pizza
Spaghetteria
Trattoria
VENN
logo

SOK turismi- ja toitlustusketi juhtimine

Külastusaadress:

Fleminginkatu 34, 00510 Helsinki

Postiaadress:

PL 1 00088 S-RYHMÄ

Ettevõtte registrikood:

0116323-1

Müügiteenindus, Helsingi metropolipiirkond

0300 870 020 (tööpäeviti 8.00–18.00)

51 senti/kõne + kohalik võrgutasu/mobiilikõne tasu

Kõik müügiteenused

SOK

+358 (0)10 76 8011 (tööpäeviti 8.00–17.00)

kohalik võrgutasu/mobiilikõne tasu

Tagasiside


Tagasisidelingid leiate iga restorani kodulehelt