Säännöt

Amarillon House Burger -arvonta 11.3.-7.5.2024
Arvontaan osallistutaan vastaamalla arvonnan kysymyksiin internetissä osoitteessa: https://www.lyyti.fi/reg/Amarillon_House_Burger_kampanjakysely_3588

Kisaan voivat osallistua 18 vuotta täyttäneet. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan viisi burger-lahjakorttia kahdelle Amarilloon (arvo 60 €) 9.5.2024. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Lahjakorttia ei voi vaihtaa rahaksi.

SOK MARA-KETJUOHJAUKSEN JÄRJESTÄMIEN KILPAILUJEN YLEISET SÄÄNNÖT

1. Kilpailun järjestäjä
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta ("SOK"), Mara-ketjuohjaus
Y-tunnus: 0116323-1, Osoite: PL 1, 00088 S-ryhmä, verkko-osoite: raflaamo.fi

2. Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä sekä osallistumiskelpoisuus
Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä kerrotaan selvästi aina kyseisen kilpailun yhteydessä. Osallistumisajan ulkopuolella tulleita päivityksiä ei oteta huomioon.

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt, pois lukien SOK:n ja sen tytäryhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet kilpailun suunnitteluun, valmisteluun tai toteutukseen, sekä näiden perheenjäsenet. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä ostamista, ellei kilpailun yhteydessä ole toisin mainittu.

3. Voittajien valitseminen ja ajankohta
Mikäli kysymys on arvonnasta, arvonnan voittajat arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken. Mikäli kysymys on kilpailusta, kilpailun voittaja valitaan kilpailussa määritettyjen kriteerin perusteella. Arvonta tai kilpailun voittajan valinta tapahtuu kilpailun päättymisen jälkeen. Arvonnan tai kilpailun voittajan valintapäivämäärä ilmoitetaan kyseisen kilpailun kilpailuilmoituksen yhteydessä. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti kilpailussa käytetyn kanavan kautta. Mikäli arvonnan tai kilpailun voittajaa ei tavoiteta 7 päivän kuluessa, Järjestäjällä on oikeus valita tilalle toinen voittaja. Tämän kilpailun säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Mikäli osallistujaa epäillään väärinkäytöksistä tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta, voidaan osallistujan osallistuminen kilpailuun hylätä ilman erillistä ilmoitusta. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa näitä sääntöjä.

4. Palkinnot
Arvonnan tai kilpailun palkinnot on määritelty kilpailuilmoituksen yhteydessä. Palkintoa ei voi koskaan muuttaa rahaksi tai muuhun tavaraan tai tapahtumaan.

5. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia
Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja SOK Mara-ketjuohjauksen päätöksiä. SOK Mara-ketjuohjaus pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mikäli tällaisia muutoksia joudutaan tekemään, ilmoitetaan niistä näillä kilpailuja koskevilla sivuilla.

6. Henkilötietojen käsittely
SOK käsittelee kilpailuun osallistuvien tietoja ainoastaan kilpailun ja arvonnan toteuttamiseksi sekä palkinnon luovuttamiseksi. SOK ei luovuta osallistujien tietoja SOK-yhtymän ulkopuolelle kolmansille tahoille eikä käytä näitä suoramarkkinointiin. Lisätietoja tietosuojasta löytyy oheisesta rekisteriselosteesta.

7. Voittajien nimien julkaiseminen
Kilpailuun osallistujat myöntävät kilpailun järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan ilman erillistä suostumusta, ilmoitusta tai korvausta kilpailun järjestäjän valitsemissa medioissa.

8. Järjestäjän ja kilpailuun osallistujan vastuut
SOK Mara-ketjuohjaus vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Kilpailuun osallistujat vapauttavat SOK Mara-ketjuohjauksen sekä kilpailun mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

SOK Mara-ketjuohjaus ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Voittajan velvollisuutena on vastata kaikista muista palkinnon vastaanottamiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

9. Oikeudet kilpailun puitteissa toimitettuun materiaaliin
Osallistumalla kilpailuun osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut kilpailuun toimittamansa materiaalin ("Kilpailumateriaali") itse. Osallistuja vakuuttaa ja vastaa, että Kilpailumateriaali tai sen hyödyntäminen ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastaista.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja antaa SOK Mara-ketjuohjaukselle ilman eri korvausta pysyvän, yksinomaisen ja maailmanlaajuisen käyttöoikeuden Kilpailumateriaaliin. Käyttöoikeuden nojalla SOK Mara-ketjuohjauksella on siten yksinoikeus käyttää ja hyödyntää Kilpailumateriaalia millä tahansa nyt tunnetulla ja tulevaisuudessa tunnetuksi tulevalla tavalla ja alustalla.

10. Muut ehdot
Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja SOK Mara-ketjuohjauksen niiden nojalla tekemiä päätöksiä.

Kilpailun sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailuun mahdollisesti liittyvien SOK Mara-ketjuohjauksesta riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin, Twitterin, YouTuben tai Instagramin käyttöehtoja.

SOK Mara-ketjuohjaus pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta kilpailuun, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin.

Muutoksista ilmoitetaan SOK Mara-ketjuohjauksen verkkosivuilla osoitteessa Raflaamo.fi.

Mitkään SOK Mara-ketjuohjauksen järjestämät kilpailut Facebookissa tai Instagramissa eivät ole Facebookin tai Instagramin järjestämiä, tukemia tai sponsoroimia ja näin ollen kilpailuun osallistujan tulee vapauttaa Facebook ja Instagram kaikista vastuista kilpailujen osalta.

Restoraniketid

Amarillo
Babista Kebab Revolution
Bacaro Doppio Cafe & Deli
Bistro
Chico's
Coffee House
Frans & les Femmes
Grill it!
Hesburger
Hophaus
La Famiglia
Oksa
Oluthuoneet
PizzaBuffa
Presso
Prisma Cafe
Public Corner
Rosso
Rosso Express
Rosso Pizza
Spaghetteria
Trattoria
VENN
logo

SOK turismi- ja toitlustusketi juhtimine

Külastusaadress:

Fleminginkatu 34, 00510 Helsinki

Postiaadress:

PL 1 00088 S-RYHMÄ

Ettevõtte registrikood:

0116323-1

Müügiteenindus, Helsingi metropolipiirkond

0300 870 020 (tööpäeviti 8.00–18.00)

51 senti/kõne + kohalik võrgutasu/mobiilikõne tasu

Kõik müügiteenused

SOK

+358 (0)10 76 8011 (tööpäeviti 8.00–17.00)

kohalik võrgutasu/mobiilikõne tasu

Tagasiside


Tagasisidelingid leiate iga restorani kodulehelt