S-card förmåner i Amarillo Vuokatti

S-card förmåner i Amarillo Vuokatti

S-card menu, var så god!

fås genom att uppvisa S-Card-kortet.Förmånen fås genom att uppvisa S-Card-kortet.

Menun gäller 1.2.-31.3.2020.

Be personalen om mer information.

Förmånen fås i denna restaurang