Rosso är vida bekant för sin chosefria atmosfär och goda pris-kvalitetsförhållande. Rosso är en populär träffpunkt för barnfamiljer och andra avslappnade sällskap. Det finns en särskild, mångsidig meny för familjens minsta, och barnen ägnas särskild uppmärksamhet under restaurangbesöket. Rosso har också en lekplats, matstolar och ett skötbord för barn. Rossos mångsidiga finsk-italienska meny är känd för sina klassiker från svunna decennier och för sina viner som faller finländarna i smaken.