Användarvillkor för tjänsten raflaamo.fi

 

Användning av tjänsten raflaamo.fi som SOK underhåller förutsätter att användaren följer de här användarvillkoren för tjänsten.

Understödda webbläsare

Webbplatsen raflaamo.fi fungerar med alla vanligaste webbläsare. Användning av tjänsterna förutsätter att cookies godkänns. Vi rekommenderar att den senaste versionen av webbläsaren används för att garantera datasäkerheten och allmän smidighet.

Vi kan inte garantera att webbplatsen raflaamo.fi fungerar om du använder en annan webbläsare. Om du använder en gammal webbläsarversion rekommenderar vi att du uppdaterar den eller installerar en ny webbläsare.

Cookies

Webbplatsen raflaamo.fi användar cookies. Med hjälp av cookies kan vi samla in information om hur och när våra tjänster används.
 

Upphosvrätt

Innehållet på webbplatsen raflaamo.fi inklusive bilder, produktinformation, varumärken, affärssignum osv. är SOK:s eller tredje parts egendom som skyddas av upphovsrättslagen eller andra lagar. SOK förbehåller sig alla rätter till tjänsten raflaamo.fi och dess innehåll om inte annat nämns i de här användarvillkoren eller i tjänsten. I kartunderlagen på webbplatsen används information från OpenStreetMap © OpenStreet-Map copyright contributors.

Användarens rättigheter och skyldigheter

Användaren får använda tjänsten raflaamo.fi samt skriva ut material för användarens eget privata bruk.  Användaren får inte ens delvis kopiera eller på annat sätt reproducera, flytta, dela eller spara något innehåll i tjänsten raflaamo.fi eller använda bilder, produktinformation, varumärken, affärssignum eller annat innehåll som finns i webbtjänsten utan skriftligt förhandstillstånd från SOK. Texter eller bilder får inte användas i kommersiellt syfte.

Meddelanden som publicerats i tjänsten raflaamo.fi får användas för journalistiska ändamål med förutsättning att källa anges.

Ansvar för tjänsten och dess innehåll

SOK garanterar inte att uppgifterna i tjänsten raflaamo.fi är riktiga eller tillförlitliga. Produkternas priser och tillgänglighet, bilder, produktinformation och allt övrigt matetrial i tjänsten publiceras utan garanti. SOK ansvarar inte för direkt eller indirekt skada som informationen i tjänsten eventuellt orsakar.

SOK förbehåller sig rätten att när som helst utan förhandsmeddelande och av vilken orsak som helst ändra raflaamo.fi-tjänstens användarvillkor, utseende, innehåll och tillgänglighet samt de tjänster som erbjuds och andra egenskaper.


SOK garanterar inte att tjänsten raflaamo.fi fungerar felfritt och utan avbrott eller tjänstens tillgänglighet. Om inte annat föranleds av tvingande lag ansvarar SOK inte för någon användning av tjänsten, förhindrad användning eller annan skada som beror på härtill hörande saker.

Tredje parts tjänster

I tjänsten raflaamo.fi kan det finnas länkar till sidor som ägs eller upprättshålls av tredje part. Då användaren går till sådana sidor ska han eller hon ta del av och godkänna eventuella användarvillkor för sidorna före användning. SOK har ingen möjlighet att påverka innehållet på sådana sidor som skapats av eller vars material publicerat av någon annan än SOK, och SOK ansvarar inte för verksamheten eller innehållet eller för andra egenskaper på sådana sidor som produceras av tredje part.

Diskussioner, bloggar och kommentarer

Diskussionsforum, bloggar och kommentarfält är avsedda för utbyte av konstruktiva och sakliga idéer. Samtliga som skriver måste följa reglerna för tjänsten. Vi förbehåller oss rätten att själva välja vilket innehåll vi visar på webbplatsen och vi raderar även innehåll på vår webbplats efter eget gottfinnande.

SOK kontrollerar inte på förhand uppgifter som kommer upp i diskussioner, bloggar eller kommentarer. SOK raderar vid behov information som bryter mot användarvillkoren, tjänstens regler och anvisningar, lagen eller god sed då SOK får information om sådana brott. SOK ansvarar inte för användarnas och bloggarnas texter eller påföljder som de leder till, eller för information som användarna skrivit och lagt upp i tjänsten. Användaren ansvarar själv för innehållet i diskussioner, kommentarer och bloggar. Användaren ansvarar för sina egna handlingar och man kan tvingas svara inför rätta för meddelanden som bryter mot lagen.
Bloggare och användare bör meddela sin e-postadress i samband med sina inlägg. Adressen används inte i marknadsföringssyfte. SOK har rätt att kontakta bloggarna och användarna i ärenden som berör deras inlägg.

I diskussioner, bloggar och kommentarer är det förbjudet att:

  • uppmana till brott eller våld
  • framföra osakliga och kränkande kommentarer om övriga användare eller skriva rasistiska texter
  • presentera olagligt, kränkande eller pornografiskt material
  • skapa länkar till filer eller webbplatser som innehåller brottsligt, kränkande, olagligt, rasistiskt eller pornografiskt material
  • offentliggöra privatpersoners personuppgifter eller bilder utan personens samtycke
  • använda material som är skyddat av upphovsrätten eller kopiera text direkt från andra publikationer
  • marknadsföra eller göra reklam för en produkt eller tjänst
- skicka samma meddelande upprepade gånger eller lägga upp ett raderat meddelande på nytt

Om en användare märker att någon bryter mot dessa regler ber vi honom eller henne att meddela detta via meddelandeknappen som syns i samband med varje meddelande.

 

©SOK 2021
adress: PB 1, 00088 S-GRUPPEN
FO-nummer: 0116323-1