Användarvillkor för tjänsten raflaamo.fi

 

Användning av tjänsten raflaamo.fi som SOK underhåller förutsätter att användaren följer de här användarvillkoren för tjänsten.


Understödda webbläsare

Webbplatsen raflaamo.fi fungerar med alla vanligaste webbläsare. Användning av tjänsterna förutsätter att cookies godkänns. Vi rekommenderar att den senaste versionen av webbläsaren används för att garantera datasäkerheten och allmän smidighet.

Användningen av webbtjänsten stöds med följande webbläsare, senaste versioner:
Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Safari

Vi kan inte garantera att webbplatsen raflaamo.fi fungerar om du använder en annan webbläsare.
Om du använder en gammal webbläsarversion rekommenderar vi att du uppdaterar den eller installerar en ny webbläsare.

Upphosvrätt


Innehållet på webbplatsen raflaamo.fi inklusive bilder, produktinformation, varumärken, affärssignum osv. är SOK:s eller tredje parts egendom som skyddas av upphovsrättslagen eller andra lagar. SOK förbehåller sig alla rätter till tjänsten raflaamo.fi och dess innehåll om inte annat nämns i de här användarvillkoren eller i tjänsten.

Användarens rättigheter och skyldigheter

Användaren får använda tjänsten raflaamo.fi samt skriva ut material för användarens eget privata bruk.  Användaren får inte ens delvis kopiera eller på annat sätt reproducera, flytta, dela eller spara något innehåll i tjänsten raflaamo.fi eller använda bilder, produktinformation, varumärken, affärssignum eller annat innehåll som finns i webbtjänsten utan skriftligt förhandstillstånd från SOK. Texter eller bilder får inte användas i kommersiellt syfte.

Meddelanden som publicerats i tjänsten raflaamo.fi får användas för journalistiska ändamål med förutsättning att källa anges.

Ansvar för tjänsten och dess innehåll

SOK garanterar inte att uppgifterna i tjänsten raflaamo.fi är riktiga eller tillförlitliga. Produkternas priser och tillgänglighet, bilder, produktinformation och allt övrigt matetrial i tjänsten publiceras utan garanti. SOK ansvarar inte för direkt eller indirekt skada som informationen i tjänsten eventuellt orsakar.

SOK förbehåller sig rätten att när som helst utan förhandsmeddelande och av vilken orsak som helst ändra raflaamo.fi-tjänstens användarvillkor, utseende, innehåll och tillgänglighet samt de tjänster som erbjuds och andra egenskaper.


SOK garanterar inte att tjänsten raflaamo.fi fungerar felfritt och utan avbrott eller tjänstens tillgänglighet. Om inte annat föranleds av tvingande lag ansvarar SOK inte för någon användning av tjänsten, förhindrad användning eller annan skada som beror på härtill hörande saker.

Tredje parts tjänster

I tjänsten raflaamo.fi kan det finnas länkar till sidor som ägs eller upprättshålls av tredje part. Då användaren går till sådana sidor ska han eller hon ta del av och godkänna eventuella användarvillkor för sidorna före användning. SOK har ingen möjlighet att påverka innehållet på sådana sidor som skapats av eller vars material publicerat av någon annan än SOK, och SOK ansvarar inte för verksamheten eller innehållet eller för andra egenskaper på sådana sidor som produceras av tredje part.

Tjänsten raflaamo.fi kan använda teknik som kräver installation av applikationer och tilläggstjänster som produceras av tredje part. SOK ansvarar inte för att tredje parts applikationer och tilläggstjänster som användaren installerat fungerar, eller för eventuella fel eller skador som dessa orsakar, eller för annan skada som härrör till eller beror på dem.

Principer om webbkakor eller cookies

En webbkaka eller kaka (cookie) är en liten textfil som skickas till datorns webbläsare och som innehåller ett anonymt identifikationsnummer. Kakorna skadar inte datorn och enskilda användare kan inte identifieras utifrån den information som samlats in med hjälp av kakorna. SOK samlar med hjälp av kakorna in information om användningen av olika tjänster och användningsvolymerna samt för statistikföring. Dessutom kan vi behandla och analysera sådan information. Syftet med kakorna är att analysera våra tjänster och göra dem mer användarvänliga för dig. För att behandla kakorna använder vi vissa analysprogram, men samlar inte in några personuppgifter om användaren. Med hjälp av kakorna följer vi bland annat upp hur lång tid det tar att ladda sidor och vilken information besökarna söker. Dessutom kan vi lokalisera sådana komponenter på vår webbplats som inte nödvändigtvis fungerar som de ska, och avhjälpa felet. Kakorna används också för att mäta hur effektiva våra reklamannonser har varit. SOK förutsätter att du godkänner användningen av kakorna så att du kan använda SOK:s elektroniska tjänster.

Vi kan använda den information som samlats in om användningen av www-sidorna även för att producera reklamannonser eller innehåll som riktas till din webbläsare. Vi kan skapa målgrupper utifrån informationen om vilka webbplatser vissa webbläsare har besökt. För olika målgrupper kan vi visa annonser eller innehåll som målgrupperna troligen är intresserade av. För att skapa segment kan vi eventuellt anlita våra samarbetspartner och den beteendeinformation som samlats in från externa webbplatser.

Användaren kan radera kakorna i inställningarna för webbläsaren. Genom att regelbundet radera kakorna kan användaren byta den kod enligt vilken användarens profil skapas. Radering gör emellertid inte att informationsinsamlingen upphör helt, utan den snarare rensar den profil som bygger på tidigare beteendeinformation. Besökaren godkänner att tjänsternas funktion kan påverkas om användning av kakorna förhindras.

Tredje parter som annonsörer och reklamnätverk kan rikta reklamannonser utifrån användarens sannolika intresseområden. Om användaren inte vill det, kan denne förhindra riktade annonser via länkarna nedan. Efter detta visas reklamannonser för besökaren, men de har inte valts utifrån besökarens intresseområden.
1.         Du kan förhindra riktning av Adform här
2.         Du kan förhindra riktning av Google här
3.         Du kan förhindra riktning av Facebook här
4.         Du kan förhindra riktning av övriga tredje parter här
Mer information om riktning av reklamannonser utifrån webbläsaranvändning finns på Your Online Choices.


Diskussioner, bloggar och kommentarer

Diskussionsforum, bloggar och kommentarfält är avsedda för utbyte av konstruktiva och sakliga idéer. Samtliga som skriver måste följa reglerna för tjänsten.

SOK kontrollerar inte på förhand uppgifter som kommer upp i diskussioner, bloggar eller kommentarer. SOK raderar vid behov information som bryter mot användarvillkoren, tjänstens regler och anvisningar, lagen eller god sed då SOK får information om sådana brott. SOK ansvarar inte för användarnas och bloggarnas texter eller påföljder som de leder till, eller för information som användarna skrivit och lagt upp i tjänsten. Användaren ansvarar själv för innehållet i diskussioner, kommentarer och bloggar. Användaren ansvarar för sina egna handlingar och man kan tvingas svara inför rätta för meddelanden som bryter mot lagen.

Bloggare och användare bör meddela sin e-postadress i samband med sina inlägg. Adressen används inte i marknadsföringssyfte. SOK har rätt att kontakta bloggarna och användarna i ärenden som berör deras inlägg.

I diskussioner, bloggar och kommentarer är det förbjudet att:

  • uppmana till brott eller våld

  • framföra osakliga och kränkande kommentarer om övriga användare eller skriva rasistiska texter
  • 
presentera olagligt, kränkande eller pornografiskt material
  • 
skapa länkar till filer eller webbplatser som innehåller brottsligt, kränkande, olagligt, rasistiskt eller pornografiskt material
  • offentliggöra privatpersoners personuppgifter eller bilder utan personens samtycke

  • använda material som är skyddat av upphovsrätten eller kopiera text direkt från andra publikationer
  • 
marknadsföra eller göra reklam för en produkt eller tjänst
- skicka samma meddelande upprepade gånger eller lägga upp ett raderat meddelande på nytt


Om en användare märker att någon bryter mot dessa regler ber vi honom eller henne att meddela detta via meddelandeknappen som syns i samband med varje meddelande.

 

©SOK 2014

adress: PB 1, 00088 S-GRUPPEN

FO-nummer: 0116323-1

raflaamo (at) sok.fi