Träna medan du övernattar i Savonlinna Nyslott

Då du övernattar på Original Sokos Seurahuone kan du träna då det passar dig på Vaakunas samarbetsgym.

Då du övernattar på Original Sokos Seurahuone kan du träna då det passar dig på Seurahuones samarbetsgym.

Priset 8 €

-----------

Kristalli Sport
Olavinkatu 54, Savonlinna Nyslott
www.kristallisport.fi