Samppalinnas historia

Känner du Samppalinnas historia?

År 1865 lät handelsrådet P.C. Rettig bygga den övre ångbåtshamnen vid Aura å och en restaurangpaviljong för dess passagerare.  Villan, som planerades av stadsarkitekt C.J. von Heideken, uppfördes i schweizisk stil på Samppalinnaberget och kallades "Rettika" efter sin byggherre.  Med hjälp av restaurangens goda intäkter grundades Samppalinnafonden, ur vilken man beviljade medel för själva byggnaden, men också för att försköna krönet i dess bakgrund samt åstranden.  I början av 1900-talet byggdes en musikpaviljong i parken och en friluftsavdelning för att komplettera restaurangens verksamhet.

Den närmare 140-åriga restaurangverksamheten fortsätter än i dag. Restaurangen erbjuder upplevelser för vänner av såväl god mat och dryck som underhållande teater. Restaurangen kan också bokas privat för oförglömliga festligheter.