Säkerhet på S-Restaurangerna

16.3.2020 på 13.00
 

Bästa kund

På S-Restaurangerna är kundernas och personalens säkerhet viktigast. Därför gör vi allt för att säkerheten och hygienen i våra restauranger ska vara så hög som möjligt. Vi har gett vår personal detaljerade instruktioner och kontrollerar att instruktionerna följs på alla verksamhetsställen.

Vi ser även till att det är enkelt för våra kunder att ta hand om hygienen. Handdesinfektion finns att tillgå i alla våra restauranger och vi uppmanar våra kunder att tvätta händerna noggrant. Våra restauranger erbjuder även take away-möjlighet.

Vi följer dygnet runt hur coronaläget utvecklas, och följer anvisningar som ges av Institutet för hälsa och välfärd och myndigheter. S-gruppens Krishantering ser till att vi har tillgång till de senaste anvisningarna och en samlad bild av läget.

Det är förståeligt att det rådande läget och försiktighetsåtgärderna även påverkar våra kunder. Nedan ger vi svar på några vanliga frågor.

Kan jag boka bord i nuläget?

Du kan boka bord på Raflaamo.fi eller genom att kontakta restaurangen. Kontrollera restaurangernas öppettider på restaurangernas webbplatser eller genom att kontakta restaurangen. Vid behov kan du alltid senarelägga din bokning eller boka av.

Jag har bokat bord, hur vet jag om restaurangen har öppet eller inte?

Vid eventuell omfattande smittspridning av viruset samarbetar vi nära med myndigheterna och följer deras anvisningar. Det är myndigheterna som fattar beslut om stängning av restauranger på grund av misstänkta fall av coronavirus. Hittills har frågan inte varit aktuell hos oss. Information om olika restaurangers öppettider finns på restaurangernas webbplatser eller så kan du kontakta restaurangen.

Om vi blir tvungna att anpassa en restaurangs service och öppettider på grund av en plötsligt minskad efterfrågan, ska vi meddela om ändringarna på Raflaamo.fi och restaurangens webbplats.

Jag har en gruppbokning/bokat konferensrum/bastu och vill ändra bokningen eller boka av

I fråga om konferens-, bastu-, restaurang- och gruppbokning kan alla bokningar för tiden mellan 15 mars och 30 april utan kostnad skjutas upp till en annan tidpunkt eller enhet enligt motsvarande villkor.

Om du vill ändra en konferens-, bastu-, restaurang- eller gruppbokning, kan du kontakta den restaurang där du har gjort bokningen och komma överens om avbokning eller senareläggning av bokningen.

Nyttiga länkar