S:t Michel, högkvartersstad under de finska krigen

S:t Michel, högkvartersstad under de finska krigen

S:t Michel, högkvartersstad under de finska krigen

Högkvartersmuseet i St Michel

Den finska armén hade sitt huvudkvarter i S:t Michel och de närliggande omgivningarna under krigsåren 1939–1940 och 1941–1944. Arméns högsta ledning under ledning av marsalk Mannerheim arbetade på Centralskolan i S:t Michel. Idag rymmer dessa lokaler Högkvartersmuseet, där du kan titta närmare på Högkvarterets verksamhet under vinter-, fortsättnings- och Lapplandskriget.

Mera information http://www.mikkeli.fi/museot/paamajamuseowww.visitmikkeli.fi

Hotel bokningar https://www.sokoshotels.fi/sv/st-michel