Radisson Blu Marina Palace har beviljats STF-märket för hållbar turism

Radisson Blu Marina Palace har som det första hotellet i kedjan Radisson Blu i Finland fått Sustainable Travel Finland-märket. Hotellet uppfyller kriterierna för märket, och rätten att använda märket är ett erkännande för ett värdefullt och långsiktigt arbete för hållbar turism.

Visit Finland har lanserat programmet Sustainable Travel Finland för att främja hållbar turism i Finland. De företag som har beviljats märket har i sin verksamhet beaktat såväl ekologisk och kulturell som ekonomisk hållbarhet.

Arbetet för hållbar turism på Marina Palace är systematiskt och långsiktigt.

– Alla medarbetare på Marina gör ditt bästa för att verksamheten ska vara hållbar. Till exempel minimerar vi svinnet på alla sätt, källsorterar avfallet och så här inför julen strävar vi efter att tillverka dekorationer av återvunnet material. Vi samarbetar med SOS-Barnbyar och samlar in överblivet frukostbröd, som vi torkar och donerar till hästar och får.  Dessutom stöder vi djurskyddsföreningen Eläinten Hyvinvointiyhdistys Lemmikki ry genom att donera hundmat. Vattenflödet på vårt hotell är begränsat och vi släcker belysningen i rum där ingen befinner sig och bryter strömmen till apparater som vi inte använder, säger Ulla Lähtevänoja, hotellchef på RDB Marina.

Syftet med Sustainable Travel Finland-märket och utvecklingsprogrammet som stöder detta är att främja hållbar turism i Finland, kommunicera mer enhetligt om Finland som ett land för hållbar turism, underlätta turisters val vid resebeslut samt inleda och främja samarbete inom hållbar utveckling mellan kommuner och andra offentliga aktörer, regionala turistorganisationer och företag.

– Det känns särskilt bra att vara en föregångare inom hållbar turism i Finland, säger en glad Lähtevänoja.