Original Sokos Hotel Presidentti uudistus

Original Sokos Hotel Presidentti förnyas

Republikens andre President förbereder sig för den förestående perioden genom att förnya sina utrymmen. Hotellet fungerar som normalt under renoveringsarbetets gång.

Renoveringsarbetena vid Original Sokos Hotel Presidentti påbörjas i januari 2016. Vi förnyar helt hotellets reception, auditorium, restaurang samt samtliga hotellrum och hotellets korridorer. Även konferensutrymmena blir uppdaterade.

Hotellets renoveringsarbeten utförs i fyra skeden. Hotellet fungerar som normalt under renoveringsarbetets gång. Vi informerar på förhand om utrymmen som möjligen temporärt tas ur bruk.

Renoveringsarbetena utförs vardagar kl 10-17 på så sätt, att de orsakar minsta möjliga olägenhet för hotellgäster och konferensdeltagare. Inga renoveringsarbeten utförs under kvällar eller veckoslut. De utrymmen som berörs av arbetena avskärmas för bästa möjliga hotellupplevelse.