Laddiningsplats för elbil i Vaakuna i Björneborg

I hotellets parkeringshus finns laddningsplats för elbilar

I Original Sokos Hotel Vaakunas parkeringshus finns laddningsplatser för två elbilar. Typ Ensto EVB200; 2 x 3 x 16 A/400 V/Typ 2, Laddningseffekt 16 A/400 V/11 kW per bil.

Bilägaren ska ha egen laddningskabel.

För parkeringen debiteras normal parkeringsavgift, och laddningen kostar inget extra. Kontrollera i förväg via hotellreceptionen att det finns en ledig laddningsplats, tfn 02900 42001.