Sokos Hotels är än en gång Finlands mest betrodda hotellkedja 2019

Kunderna har talat – Sokos Hotels är än en gång Finlands mest betrodda hotellkedja

Sokos Hotels har utnämnts till Finlands mest betrodda hotellkedja i Reader's Digests undersökning "Mest betrodda varumärke".
Sokos Hotels har utnämnts till Finlands mest betrodda hotellkedja i Reader's Digests undersökning "Mest betrodda varumärke". Kedjan fick nästan hälften (49 %) av omnämnandena i sin kategori. Detta var Sokos Hotels-kedjans åttonde seger i följd. 
 
Förtroendet för Sokos Hotels är särskilt stort bland barnfamiljer. Av de respondenter som hade barn under 16 år i sitt hushåll uppgav så många som 64 procent att Sokos är den hotellkedja de litar mest på. Av kvinnorna litar 56 procent mest på Sokos Hotels, medan motsvarande andel bland männen är 42 procent. 
 
"Vi är stolta över detta förtroende som de finländska konsumenterna har visat oss", säger Sokos Hotels marknadsföringsdirektör Outi Vitie. "Sokos Hotels har varit en del av den finländska hotellbranschen i 44 år. Förutom att vi sysselsätter 1 300 egna anställda erbjuder vi också ett betydande antal arbetsplatser för lokala aktörer på olika Sokos Hotels-orter. I våra restauranger ökar vi hela tiden andelen inhemska livsmedel, och även i anskaffningen av material prioriterar vi inhemska leverantörer. Jag tror att inhemskhet för de finländska konsumenterna även är ett tecken på kvalitet och pålitlighet."
 
De som svarat på undersökningen har först uppgett det varumärke som de litar mest på i en viss produktkategori, och därefter bedömt fem olika egenskaper hos varumärket i fråga på skalan 1–5. De egenskaper som bedömdes var kvalitet, prisvärdhet, produktbild, förståelse för konsumenternas behov och etiskt ansvar. Därtill fick respondenterna svara på om de är kunder hos det varumärke de valt eller har varit det under de senaste 12 månaderna och om de skulle rekommendera varumärket för andra.
 
Sokos Hotels fick högst betyg i sin kategori för alla de efterfrågade egenskaperna, och 57 procent av respondenterna skulle rekommendera kedjan för andra, vilket är kategorins bästa resultat.
 
Läs mer om Sokos Hotels ansvarsgärningar här »