Jyväskylä, valon kaupunki

Jyväskylä - Ljusets stad

I Jyväskylä anordnas inte evenemanget Ljusets stad det här året. Jyväskylä är en förgångare inom stadsbelysning och därför kan lätt kallas Ljusets stad. Välkommen!

Välkommen till Jyväskylä, Ljusets stad!

Jyväskylä är en föregångare inom stadsbelysning vars exempel följs såväl i Finland som utomlands. I stadens belysning satsas förutom på energieffektivitet och trygghet även på estetik: ljuset ökar invånarnas trivsel och livskvalitet.

Att göra belysningen till en del av stadsplaneringen är Jyväskyläs styrka – ljuset är en fast del av stadens infrastruktur, och även stadens invånare upplever att belysning av hög kvalitet har betydelse för trivseln i miljön och för tryggheten.

I Jyväskylä byggs det ständigt nya fasta belysningsobjekt och de befintliga underhålls. Aktuella byten av belysning från traditionell gatubelysningsteknik till ledbelysning pågår runt om i staden. Projektet Ljusets stad guidar även företag, personer som ansvarar för fastigheter och övriga parter inom byggprojekt i planeringen av belysningen och frågor i samband med denna.

 

Ytterligare information om  finns här.