Rosso pizza vasa rosso pizza kotiranta

Följ oss på some! Kolla in Vasas Rosso Pizza-restaurangs konton.

På våra Face­book- och Ins­ta­gram-konton hittar du alltid senast nytt! #rossopizzakotiranta

 FÖLJ OSS PÅ SOME!

Rosso Pizza Kotiranta finns på både Fa­ce­book och In­stagram. På våra kon­ton hit­tar du all­tid se­nas­te nytt, täv­ling­ar och in­tres­san­ta ny­he­ter. 
Vi tyc­ker om dig - tyck du också om oss <3!

#rossopizzakotiranta

FACE­BOOK

INS­TA­GRAM

Välkommen med!