Vuoden 2020 Oopperajuhlat siirtyvät kesään 2021.Vuodelle 2020 varauksensa jo tehneet voivat siirtää majoituksensa ja lippunsa kesälle 2021

Vuoden 2020 Oopperajuhlat siirtyvät kesään 2021. Kysy huonevarauksen siirtomahdollisuutta kesälle 2021

Vuoden 2020 Oopperajuhlat siirtyvät kesään 2021. Kysy huonevarauksen siirtomahdollisuutta kesälle 2021,

Vuo­den 2020 Oop­pe­ra­juh­lat siir­ty­vän ke­sään 2021.

Jos olet tehnyt huoneva­rauk­sesi sokoshotels.fi kautta tai soittamalla, voimme siirtää majoitusvarauksenne ke­säl­le 2021. Oop­pe­ra­juh­lat tu­le­vat ole­maan yh­tey­des­sä lippujen siirtämisestä kaik­kiin ke­säl­le 2020 lipun os­ta­nei­siin. Mah­dol­li­ses­ta huo­ne­va­raus­ten siir­ros­ta toi­vom­me tei­dän ole­van yh­tey­des­sä myyn­ti­pal­ve­luum­me +358 10 7642 000 tai sales.​suur-​savo@​sok.​fi