Original Sokos Hotel Arina Oulu turvallisuus covid

Päivityksiä ravintoloidemme toimintaan

Muutoksia ravintoloidemme toiminnassa 28.11.2021 alkaen.

 

Asiak­kai­dem­me ja hen­ki­lö­kun­tam­me hy­vin­voin­ti on meil­le en­siar­voi­sen tär­ke­ää.

 

Uusimpien ohjeistusten myötä olem­me teh­neet muu­tok­sia ravintolapalveluihimme, tässä koonti niistä:

Frans & Camille ja Amarillo:

Hotellin yhteydessä olevissa ravintoloissa Frans & Camillessa ja Amarillossa on käytössä koronapassi. Koronapassi koskee 16-vuotta täyttäneitä.

Coffee House:

Koronapassi ei ole käytössä, mutta alkoholin anniskelu on toistaiseksi keskeytetty.

Aamiaisravintola Veranta:

Hotellin aamiaisella käytössä aamiaisaikojen porrastus. Asiakaspaikoista käytössä 75%, aamiaiselle ei tarvitse koronapassia esittää.

Pi­de­tään huol­ta toi­sis­tam­me ja huo­leh­di­taan vi­ran­omais­ten oh­jeis­tuk­sis­ta hyvän hy­gie­nian ja tur­val­li­suu­den tur­vaa­mi­sek­si.

Ter­ve­tu­loa <3

Päi­vi­täm­me toi­min­ta­mal­le­jam­me ja yl­lä­mai­nit­tu­ja tie­to­ja tar­vit­taes­sa ajan­koh­tai­sen ti­lan­ne­tie­don mu­kaan