vastuullisuus, green key, hävikin vähentäminen, sosiaalinen vastuu, ekologinen vastuu, taloudellinen vastuu, ympäristöystävällinen, kestävä kehitys

Green Key Olavinlinna

Olavinlinnan Ravintoloille on myönnetty kansainvälinen Green Key -sertifikaatti. Haluamme jatkossakin toimia vastuullisesti niin sosiaalisesti, ekologisesti kuin taloudellisestikin.

S-ryhmän ja Osuuskauppamme arvot luovat meille vahvan ympäristöpolitiikan. Kehitämme toimintaamme aina vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti.

Oman maakunnan ja Osuuskaupan edut ovat yhteneväisiä, sillä molempien elinvoimaisuus ja menestyminen hyödyntävät toinen toistaan. Osuuskauppa Suur-Savossa vastuullinen toiminta on pieniä ja suuria tekoja, jotka tuovat hyötyä yritykselle ja sitä ympäröivälle yhteisölle. Kannamme vastuun henkilöstöstämme, ympäristöstä ja koko Etelä-Savosta. Maakunnat kehittävät jatkuvasti palveluverkostoaan ja vastuullisuus on kaikkien yhteinen asia ja osa työtä. Osuuskauppa Suur-Savon taloudellinen suorituskyky luo perustan myös yrityksen sosiaali- ja ympäristövastuulle. 

 

Me Suur-Savolla olemme tietoisia muuttuvasta ympäristöstä, kehityksestä ja vastuullisuudesta. Haluamme tehdä yhdessä Suomesta ja Etelä-Savosta Parhaan paikan elää. Matkailu ala ja ravintola toiminta ovat keskeisessä osassa tulevaisuutta. Matkailu on kasvava trendi, jolla on vaikutuksia ympäristöön. Haluamme kannustaa ihmisiä matkustamaan vastuullisesti, kestävästi ja ympäristöystävällisesti. Ravintola toiminta muuttuu trendien myötä ja panostamme Osuuskaupassamme etenkin sesonki raaka-aineiden käyttöön, lähituotteiden suosimiseen, kasvisruoka vaihtoehtoihin ja hävikin minimoimiseen. 

 

Green Key -sertifikaatti 

Green Key -sertifikaatti  Tavoitteenamme on kehittää toimintaamme kustannustehokkaaksi kulutuksiemme osalta ja näin ollen pienennämme hiilijalanjälkeämme kaikki yhdessä. Innostamme asiakkaitamme muun muassa kierrätyksestä ja hävikin minimoimisesta. Koemme, että ympäristötekoja tehdään kaikki yhdessä ja parhaimpiin tuloksiin päästään aina yhdessä. Henkilöstömme Osuuskauppa Suur-Savolla on ympäristötietoista ja toimipaikoissamme toimittiin jo entuudestaan erittäin ympäristöystävällisesti. Sertifikaatti vahvistaa toimintatapoja toimipaikoissa ja antaa syyn toimia aina vastuullisemmin. 

 

Ympäristötavoitteet tuleville vuosille

Ympäristötavoitteet muuttuvat meillä vuosittain sertifikaatin ansiosta. Toimipaikoissa sertifikaatti on mahdollistanut muun muassa yhteisten ympäristötekojen innovoinnin ja kehittämisen. Haluamme, että jokainen antaa omia näkemyksiään ja ideoita kestävälle kehitykselle. 

Esimerkkäjä ympäristötavoitteistamme tulevaisuuteen on

  • Tuomme sosiaalisessamediassa ympäristötekojamme ja tavoitteitamme esille. 
  • Viestimme asiakkaillemme ympäristöteoistamme aktiivisesti. 
  • Parannamme kierrätysmahdollisuuksia kiinteistöissä ja ravintoloiden sisällä. 
  • Pienennämme kulutuksiamme. 
  • Innostamme työntekijöitämme työmatka pyöräilyyn tai kävelyyn. 

 

Toimipaikat määrittelevät vuosittain ympäristötavoitteita ja Green Key seuraa niiden toteutumista. Green Key -sertifikaatin kriteeristö on käytännön läheinen ja se ohjaa toimintaamme päivittäisessä työssä. Haluamme olla tulevaisuuden esimerkki ja teemme yhdessä kestävää matkailua ja ravitsemustoimintaa.