Terassille!

KESÄTERASSIT KUOPIOSSA

Olem­me Osuus­kaup­pa PeeÄs­sän ra­vin­to­la­väen kes­ken koos­ta­neet si­nul­le Kuo­pion ke­sä­te­ras­si­lis­taa vie­rai­lu­vin­keik­si:

1. Ho­tel­lim­me lähin ja oma te­ras­si löy­tyy Frans & Sop­hies­ta. Bien­ve­nue vii­leäl­le vii­nil­le, vii­pyi­le­väl­le lou­naal­le tai kesän raik­kail­le her­kuil­le uu­dis­te­tul­le te­ras­sil­le!

Frans & Sop­hien väki kut­suu sinut vie­raak­si vii­py­mään vii­ni­la­sin ää­reen het­kek­si tai unoh­tu­maan her­kul­li­sen pit­kän il­lal­li­sen ää­rel­le vaik­ka koko il­lak­si kera veh­reän Snell­ma­nin puis­to­mai­se­man. Tälle te­ras­sil­le ovat vie­raak­si ter­ve­tul­lei­ta myös rau­hal­li­set lem­mik­kiys­tä­vät.

2. Kun kai­paat Kal­la­ve­den lai­nei­den liplat­te­lua, muik­ku­ja ja vii­lei­tä juo­mia, suun­taa ho­tel­lil­tam­me viisi mi­nuut­tia Minna Cant­hin katua alas­päin ja olet Kuo­pion Wan­han Sa­ta­man upeal­la isol­la 300 vie­ras­pai­kan te­ras­sil­la. Myös ih­mi­sys­tä­väl­li­set lem­mi­kit ovat ter­ve­tul­lei­ta sa­ta­man te­ras­sil­le!

3. Jos ke­sä­sa­de yl­lät­tää ja te­ras­sin kut­sun kor­vis­sa­si kuis­kaa­van kuu­let, ota suun­nak­si Kaup­pa­ka­dul­ta löy­ty­vä Hop­haus Kuo­pio. Hop­hausis­sa nau­tit la­si­te­tul­la te­ras­sil­la vii­lei­tä juo­mia ja kuo­hu­via olui­ta sääl­lä kuin sääl­lä.

4. Te­ras­sien tai­vas, löy­tyy Hop­hausis­ta ki­ven­hei­ton pääs­tä Vuo­ri­ka­dul­ta Ap­teek­ka­ri Sky, jossa sää­va­rauk­sel­la nau­tit nä­ky­mis­tä Kuo­pion kat­to­jen yllä kera raik­kai­den kuo­hu­vien juo­mien.

5. Kun Ap­teek­ka­ri Sky:sta las­keu­dut­tua alkaa nälkä yl­lät­tää, on hyvä hetki siir­tyä kul­man taak­se Ama­ril­lo Kuo­pion te­ras­sil­le her­kut­te­le­maan. Ama­ril­lon te­ras­si on myös lem­mik­kiys­tä­väl­li­nen.

6. Mua­li­man na­val­la eli Kuo­pion to­ril­la ohit­ta­ma­ton paik­ka on aivan torin lai­dal­la Food & Joyn lem­mik­kiys­tä­väl­li­nen te­ras­si, jossa ma­ku­jen kaut­ta saat mat­kail­la niin Ita­li­aan Ros­son mauk­kai­den pit­so­jen avul­la kuin Aa­si­aan Rai­sun herk­ku­jen kaut­ta. Olet ter­ve­tul­lut myös Cof­fee Houseen esim päi­vä­kuo­hu­van tai il­ta­kah­vin mer­keis­sä, Döner 26:en ke­ba­bil­le tai Hes­bur­ge­riin bur­ge­ril­le.

7. Suo­men kau­neim­man kaup­pa­hal­lin kel­la­ris­ta löy­tyy tsek­ki­läis­tyyp­pi­nen olut­tu­pa Hos­po­da Koza. Kozan vir­vok­kei­ta voit naut­tia joko kel­la­ris­sa tai Kuo­pion au­rin­gon alla kau­niin Kaup­pa­hal­lin kyl­jes­sä te­ras­sil­la.

8. . Kuopion uusin terassi Bona BBQ tarjoilee kesäkauden parhaita grilliherkkuja Kallaveden laineiden liplatusten äärellä Kuopion satamassa, S-Market Maljalahden katolla.

9. Kysy lisää Kuo­pion hel­mis­tä mei­dän väel­tä ja au­tam­me!

P.S. Kun matka jat­kuu Kuo­pios­ta poh­joi­seen, py­säh­dy upean Break Sokos Hotel Tah­kon te­ras­sil­le naut­ti­maan Tah­ko­vuo­ren ak­tii­vi­ses­ta ke­sä­tun­nel­mas­ta. Kaik­ki tiet vie­vät myös Ii­sa­la­meen eli py­säh­dy het­kek­si, yöksi tai vii­kok­si Ori­gi­nal Sokos Hotel Kol­jon­vir­taan ja O´Nelly´s Irish Barin lem­mik­kiys­tä­väl­li­sel­le te­ras­sil­le