Hesarin olut

Tule nauttimaan Hesarin omasta oluesta!

Hotelli Helsingin Helsinki Lager sopii nautittavaksi niin ruoan kanssa kuin janojuomana! Tule testaamaan!

Hotelli Helsingin Helsinki Lagerissa on rikas mallaspohja, amerikkalainen humalointi ja raikkaan sitruksinen aromi. Olut sis. 5,3% alc. 0,33l/plo.

Sta­din Panimo on 1990-luvun lop­pu­puo­lella perus­tettu hel­sin­ki­läi­nen kokeellinen mik­ro­pa­nimo. Pani­molle on ker­ty­nyt yli kym­me­nen vuo­den toiminta-aikana run­saasti koke­musta monista kym­me­nistä eri vil­ja­tuot­teista ja eri maa­no­sien huma­la­la­jik­keista. Sta­din Panimo tun­ne­taan­kin par­hai­ten sen kokeel­li­sista, mauk­kaan mal­tai­sista ja run­saasti aro­mi­hu­ma­loi­duista erikoisoluista.

Sta­din Pani­mon aro­mi­hu­ma­loin­ti­pro­sessi on eri­koi­nen. Pani­mossa käy­te­tään aro­mi­hu­ma­la­kä­pyjä, jotka kuu­ma­vier­re­hu­ma­loi­daan hopback-astiassa ennen pää­käy­mistä. Kaikki oluet teh­dään tällä mene­tel­mällä ja sen seu­rauk­sena niistä saa­daan hyvin aro­mi­rik­kaita. 

TULE TESTAAMAAN HESARIN OMAA OLUTTA JA KERRO OMA MIELIPITEESI! 

Näissä ravintoloissa