Neristan

NERISTAN

Neristan-kabinetti on saanut nimensä Kokkolan vanhasta kaupungista.

Ka­bi­net­ti on muun­nel­ta­vis­sa 10-50 hen­ki­lön ti­lai­suuk­sia var­ten. Tila so­vel­tuu hyvin myös pie­nem­mil­le ryh­mil­le neu­vot­te­lu­pöy­tä­muo­dos­sa. Ka­bi­net­ti si­jait­see ho­tel­lin ti­la­van, mak­sut­to­man pai­koi­tusa­lu­een lä­hei­syy­des­sä, en­sim­mäi­ses­sä ker­rok­ses­sa. Tilan koko 60 m2.

Ko­kous­ti­lassa on kan­net­ta­va tie­to­ko­ne, kiin­teä vi­deo­tyk­ki, lan­ga­ton In­ter­net-yh­teys, fläppitaulu ja muistiinpanovälineet sekä jää­ve­det. Hin­taan si­säl­tyy myös kokousvastaavan pal­ve­lut.

Vä­liai­ka­tar­joi­lut on­nis­tu­vat vai­vat­to­mas­ti aivan ko­kous­ti­lo­jen lä­hei­syy­des­sä si­jait­se­val­la kah­vi­to­ril­la.

Tila

big4_outline50 henkilölle
arrows-6Created with Sketch.60 M2
Luonnonvalo
Projektori
Äänentoisto
Fläppitaulu
Internet-yhteys
Kannettava tietokone
Mikrofoni
TV/Näyttö
Ravintolapalvelut
Videoneuvottelu

Pöytämuodot

Teatteri
Teatteri 50 henkilöä
Cocktail
Cocktail 50 henkilöä
Diplomaatti
Diplomaatti 20 henkilöä
Luokka
Luokka 32 henkilöä
Ruokailu buffet
Ruokailu buffet 24 henkilöä
Ruokailu pöytiintarjoilu
Ruokailu pöytiintarjoilu 32 henkilöä
Ryhmätyöpöytä
Ryhmätyöpöytä 32 henkilöä
U-pöytä
U-pöytä 20 henkilöä