Kabinetit Neristan, Tankar ja Halkokari yhdessä

NERISTAN-HALKOKARI-TANKAR

Kokoustila (180 m2) 80-150 hen­ki­löl­le pöy­tä­muo­dos­ta riip­puen.

Ko­kous­ti­las­sa on kan­net­ta­va tie­to­ko­ne, kiin­teä vi­deo­tyk­ki, lan­ga­ton In­ter­net-yh­teys sekä jää­ve­det. Hin­taan si­säl­tyy myös ko­kousvastaavan pal­ve­lut. Isom­mis­sa tilaisuuksis­sa on huo­mioi­tu esi­tyk­sen nä­ky­vyys ja kuu­lu­vuus myös vii­mei­sil­le riveille. Kokoustilan edes­sä ole­van ison val­ko­kan­kaan li­säk­si ti­las­sa on vi­deo­ty­kit ja val­ko­kan­kaat myös tilan si­vusei­näl­lä sekä mik­ro­fo­ni ja ää­nen­tois­to.

Vä­liai­ka­tar­joi­lut on­nis­tu­vat vai­vat­to­mas­ti aivan ko­kous­ti­lo­jen lä­hei­syy­des­sä sijaitseval­la kah­vi­to­ril­la.

Tila

big4_outline130 henkilölle
arrows-6Created with Sketch.180 M2
Luonnonvalo
Projektori
Äänentoisto
Fläppitaulu
Internet-yhteys
Kannettava tietokone
Mikrofoni
TV/Näyttö
Ravintolapalvelut
Videoneuvottelu

Pöytämuodot

Teatteri
Teatteri 130 henkilöä
Cocktail
Cocktail 150 henkilöä
Luokka
Luokka 80 henkilöä
Ruokailu buffet
Ruokailu buffet 90 henkilöä