Kabinetit Halkokari ja Tankar yhdessä

HALKOKARI-TANKAR

Kokoustila (120 m2) on muun­nel­ta­vis­sa 28-80 hengelle pöy­tä­muo­dos­ta riip­puen.

Ko­kous­ti­lassa on kan­net­ta­va tie­to­ko­ne, kiin­teä vi­deo­tyk­ki, lan­ga­ton In­ter­net-yh­teys sekä jää­ve­det. Hin­taan si­säl­tyy myös ko­kousvastaavan pal­ve­lut. Kokoustilan edes­sä ole­van ison val­ko­kan­kaan li­säk­si ti­las­sa on vi­deo­ty­kit ja val­ko­kan­kaat myös tilan sivusei­näl­lä sekä mik­ro­fo­ni ja ää­nen­tois­to.

Vä­liai­ka­tar­joi­lut on­nis­tu­vat vai­vat­to­mas­ti aivan ko­kous­ti­lo­jen lä­hei­syy­des­sä sijaitseval­la kah­vi­to­ril­la.

Kokouspaketit alkaen 38 EUR/hlö

Tila

big4_outline80 henkilölle
arrows-6Created with Sketch.120 M2
Luonnonvalo
Projektori
Äänentoisto
Fläppitaulu
Internet-yhteys
Kannettava tietokone
Mikrofoni
TV/Näyttö
Ravintolapalvelut
Videoneuvottelu

Pöytämuodot

Teatteri
Teatteri 80 henkilöä
Cocktail
Cocktail 80 henkilöä
Diplomaatti
Diplomaatti 28 henkilöä
Luokka
Luokka 50 henkilöä
Ruokailu buffet
Ruokailu buffet 40 henkilöä
Ruokailu pöytiintarjoilu
Ruokailu pöytiintarjoilu 50 henkilöä
Ryhmätyöpöytä
Ryhmätyöpöytä 50 henkilöä
U-pöytä
U-pöytä 28 henkilöä