Raflaamo.fi -verkkopalvelun käyttöehdot

 

SOK:n ylläpitämän raflaamo.fi-verkkopalvelun käyttö edellyttää, että käyttäjä noudattaa näitä raflaamo.fi-verkkopalvelun käyttöehtoja.

Tuetut selaimet

Raflaamo.fi-verkkosivut toimivat kaikilla yleisimmin käytetyillä selainohjelmilla. Palvelujen käyttö edellyttää selainohjelmalta evästeiden käytön (evästeet) hyväksymistä. Suosittelemme tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi uusimpien selainversioiden käyttöä.

Raflaamo.fi:n  käyttöä tuetaan seuraavilla selaimilla (viimeisimmät versiot):

 • Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Microsoft Internet Explorer
 • Safari

Emme voi taata raflaamo.fi-palvelun toimivuutta mikäli käytössäsi on jokin muu selain. Mikäli käyttämäsi selainversio on vanha, suosittelemme selaimen päivittämistä tai uuden selaimen asentamista.

Tekijänoikeudet

Raflaamo.fi-verkkopalvelun sisältö, mukaan lukien kuvat, tuotetiedot, tavaramerkit, tuotemerkit, liiketunnukset jne., ovat SOK:n tai kolmannen osapuolen omaisuutta, jota tekijänoikeuslaki ja muut lait suojaavat. SOK pidättää kaikki oikeudet raflaamo.fi:hin ja sen sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa tai verkkopalvelussa toisin mainita.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Raflaamo.fi-verkkopalvelua saa katsella ja selata sekä tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttäjä ei saa osaksikaan kopioida tai muutoin jäljentää, siirtää, jaella tai tallentaa mitään raflaamo.fi-verkkopalvelun sisältöä, eikä käyttää verkkopalvelussa olevia kuvia, tuotetietoja, tavaramerkkejä, tuotemerkkejä, liiketunnuksia tai muuta sisältöä ilman SOK:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

Raflaamo.fi-verkkopalvelussa julkaistuja tiedotteita on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Vastuu verkkopalvelusta ja sen sisällöstä

SOK ei takaa raflaamo.fi-verkkopalvelussa olevien tietojen oikeellisuutta tai luotettavuutta. Tuotteiden hinnat, kuvat, tuotetiedot, tuotteiden saatavuus ja kaikki muu verkkopalvelussa oleva aineisto julkaistaan ilman takuuta. SOK ei vastaa verkkopalvelussa olevien tietojen mahdollisesti aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

SOK varaa oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä tahansa syystä muuttaa raflaamo.fi:n käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä niillä tarjottavia palveluita tai muita verkkopalvelun ominaisuuksia.

SOK ei takaa raflaamo.fi-verkkopalvelun keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa, eikä vastaa sen saatavuudesta. Mikäli pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, SOK ei vastaa mistään verkkopalvelun käytöstä, niiden estyneestä käytöstä tai muusta näihin liittyvästä syystä aiheutuvasta vahingosta.

Kolmansien osapuolien palvelut

Raflaamo.fi-verkkopalvelussa voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Näille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. SOK:lla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sivujen sisältöön, joiden tekijä tai julkaisija on joku muu kuin SOK, eikä SOK vastaa näiden kolmansien osapuolien tuottamien sivujen toiminnasta, sisällöstä tai muista ominaisuuksista.

Raflaamo.fi-verkkopalvelussa voidaan käyttää tekniikoita, jotka vaativat kolmansien osapuolien tuottamien sovellusten ja lisäominaisuuksien asentamisen. SOK ei vastaa käyttäjän asentamien kolmansien osapuolien sovellusten ja lisäominaisuuksien toimivuudesta, niiden aiheuttamista häiriöistä ja virheistä, tai muista näihin liittyvistä tai niistä aiheutuvista vahingoista.

Evästeiden (evästeet) käyttö

Eväste on päätelaitteen selaimelle lähetettävä pieni tekstitiedosto, joka sisältää anonyymin tunnistenumeron. Evästeet eivät vahingoita päätelaitetta eikä evästeiden avulla kerättävillä tiedoilla voida tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä. SOK kerää evästeillä tietoa palvelujen käyttöön, käyttömääriin ja muuhun tilastointiin liittyen sekä voidaksemme käsitellä ja analysoida kyseistä tietoa. Evästeiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palveluita sinulle käyttäjäystävällisemmiksi. Käytämme evästeiden käsittelyyn analytiikkaohjelmia eikä käyttäjästä kerätä minkäänlaisia henkilötietoja. Evästeiden avulla seuraamme mm. kuinka kauan sivujen latautuminen vie aikaa ja millaista tietoa kävijät etsivät. Voimme niiden avulla myös paikantaa sellaisia sivuston osia, jotka eivät välttämättä toimi niin kuin pitäisi, jotta asia voidaan korjata. Evästeitä käytetään myös mainonnan tehokkuuden mittaukseen. SOK edellyttää, että hyväksyt evästeiden käytön voidaksesi käyttää SOK:n sähköisiä palveluja.

Voimme käyttää sivustojen käytöstä kerättyä tietoa myös selaimelle kohdennetun mainonnan tai sisällön tuottamiseen. Voimme luoda kohderyhmiä sen perusteella, millä internet-sivustoilla tietyt selaimet ovat vierailleet. Näille kohderyhmille voidaan esittää niitä todennäköisesti kiinnostavaa mainontaa tai sisältöä. Saatamme käyttää segmenttien luomisessa yhteistyökumppaneita sekä ulkopuolisilta sivustoilta kerättyä käyttäytymistietoa.

Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Kolmannet osapuolet, kuten mainostajat ja mainosverkostot, voivat kohdentaa mainontaa käyttäjän todennäköisten kiinnostusalueiden perusteella. Mikäli käyttäjä ei halua, että nämä kolmannet osapuolet kohdentavat mainontaa käyttäjän kiinnostusalueiden mukaan, käyttäjä voi estää kohdentamisen alempana olevien linkkien kautta. Estämisen jälkeen kävijälle näytetään mainoksia, mutta mainonta ei ole kävijän kiinnostusalueiden mukaan valittua.

 1. Adformin kohdentamisen voi estää täällä
 2. Googlen kohdentamisen voi estää täällä
 3. Facebookin kohdentamisen voi estää täällä
 4. Muiden kolmansien osapuolien kohdentamisen voi estää täällä

Lisätietoja selainkäyttöön perustuvasta mainonnan kohdentamisesta saat Your Online Choices –sivustolta.

Keskustelut, blogit ja kommentit

Keskustelupalstat, blogit ja kommentointimahdollisuudet on tarkoitettu rakentavaa ja asiallista ajatusten vaihtoa varten. Kaikkien kirjoittajien on noudatettava verkkopalvelua koskevia sääntöjä.

SOK ei tarkasta etukäteen tietoja, jotka tulevat esille keskusteluissa, blogeissa ja kommenteissa. SOK poistaa tarvittaessa tietoja, jotka rikkovat käyttöehtoja, palvelun sääntöjä ja ohjeita, lakia tai hyvää tapaa, kun rikkomus on tullut SOK:n tietoon. SOK ei ota vastuuta käyttäjien ja bloggaajien kirjoituksista tai niiden aiheuttamista seurauksista, tai käyttäjien palveluun laatimista tai liittämistä tiedoista. Keskustelujen, kommenttien ja blogien sisältö on käyttäjän omalla vastuulla. Käyttäjä vastaa omasta toiminnastaan, ja lakia rikkovien viestien kirjoittaja voi joutua kirjoituksistaan oikeudelliseen vastuuseen.

Bloggaajien ja käyttäjien tulee kirjoitustensa yhteydessä ilmoittaa sähköpostiosoitteensa. Osoitetta ei käytetä markkinointitarkoituksiin. SOK:lla on oikeus ottaa yhteys bloggaajiin ja käyttäjiin kirjoituksiinsa liittyvissä asioissa.

Keskusteluissa, blogeissa ja kommenteissa ei saa:

 • kehottaa rikokseen tai väkivaltaan
 • esittää asiattomia ja loukkaavia kommentteja muista keskustelijoista tai kirjoittaa rasistisia tekstejä
 • esittää laitonta, loukkaavaa tai pornografista materiaalia
 • luoda linkkejä tiedostoihin tai sivuille, jotka sisältävät rikollista, loukkaavaa, laitonta rasistista tai pornografista materiaalia
 • esittää yksityishenkilöiden henkilötietoja tai kuvia ilman henkilön suostumusta
 • käyttää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, tai kopioida tekstiä suoraan muista julkaisuista
 • markkinoida tai mainostaa tuotetta tai palvelua
 • lähettää samaa viestiä useampaan kertaan tai lisätä uudelleen jo poistettua viestiä

Jos käyttäjä huomaa näitä sääntöjä rikottavan, pyydämme käyttäjää ilmoittamaan rikkomuksista ilmoituspainikkeella, joka näkyy jokaisen viestin yhteydessä.

 

©SOK 2014
osoite: PL 1, 00088 S-RYHMÄ
Y-tunnus: 0116323-1
raflaamo (at) sok.fi